relatie- en/of gezinsproblemen

In ieder gezin is er wel eens een moment dat niet iedereen het met elkaar eens is. Soms ontstaat er ruzie. Het is niet altijd makkelijk om deze meningsverschillen op een goede manier op te lossen. Als u het gevoel hebt dat u steeds weer tegen dezelfde problemen aanloopt met uw kinderen of partner, dat u er zelf niet uitkomt, is het zinvol om samen met hulp naar uw problemen te kijken. Imazo kan u daarbij helpen.

zelfredzaamheid/ opkomen voor jezelf

Door de invoering van de WMO wordt van iedereen steeds meer verwacht in onze maatschappij. Zelfredzaamheid en eigen regie van mensen worden gezien als belangrijke begrippen om bij te dragen aan de kwaliteit van leven. Imazo kan u helpen om uw zelfredzaamheid te vergroten, of dit nu gaat om praktische hulp op financieel gebied, huishoudelijk of sociaal gebied. Imazo vindt het belangrijk om u te helpen op een manier die bij u persoonlijk past, uw persoonlijk welbevinden is van belang.

Contact met anderen is voor sommigen wel eens moeilijk. U kunt zich soms onzeker voelen, verlegen of u vindt het lastig om contacten op te bouwen. Imazo kan u helpen om meer zelfvertrouwen in contact met anderen te krijgen.

problemen veroorzaakt door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Heeft u hulp nodig bij het omgaan met uw beperking of met de beperking van een naaste? Imazo kan u begeleiden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Imazo biedt hulp aan gezinsleden om het gezinslid met een beperking zo goed mogelijk te laten functioneren binnen het gezin. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om dit te realiseren.

rouwprocessen in brede zin

Het verlies van iemand die u dierbaar was, is vaak erg verdrietig. Ieder mens heeft tijd nodig om het verlies te verwerken. Soms kan het helpen om erover te praten, om de herinnering aan uw dierbare levend te houden. Zowel voor kinderen als volwassenen is het belangrijk om over het verlies te kunnen praten. Imazo kan u de helpende hand reiken om over uw verlies heen te komen. Vergeten hoeft u nooit, maar het verlies een plaats in uw leven geven, kan u helpen om weer te kunnen genieten van het leven.

overbelasting / burn-out

Wanneer u langdurig onder stress staat kunt u een burn-out krijgen. Vaak heeft u al langer problemen op meerdere terreinen. Stress maakt dat mensen een bedreigende situatie de baas kunnen. U krijgt extra energie en reageert vaak alert om uit zo’n bedreigende situatie te komen. In uw lichaam stijgt de adrenaline en cortisol. Wanneer de bedreigende situatie lang duurt kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Als persoon kunt u veranderen: u vervreemdt van uzelf. Imazo kan u helpen om het proces van een burn-out te keren.

geweldervaringen

Schaamte, angst en trauma belemmeren slachtoffers van geweldervaringen om over deze ervaringen te spreken. Slachtoffers kroppen hun ervaringen op en komen vroeg of laat hierdoor in psychische nood. Door tijdig hulp te zoeken en over uw ervaringen te praten kunt u uw hart luchten. Imazo biedt een luisterend oor en kan voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld EMDR-therapie of groepstherapie zorgen.