Diensten

Imazo is gespecialiseerd in zorg voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Deze zorg richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid van de cliënt op alle leefgebieden: leven, wonen, werken en participeren in onze samenleving. Imazo begeleidt de cliënt intensief (indien nodig dagelijks) om op al deze leefgebieden zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Het geluk en een goede kwaliteit van bestaan van de cliënt is daarbij de eerste prioriteit.

Vaak is het moeilijk om iemand te vinden die u kan helpen wegwijs te worden in de PGB zorg.
Imazo helpt daarbij. Imazo kan ondersteuning bieden op de volgende gebieden:

  • Aanvraag PGB-indicaties bij uw Gemeente
  • Aanvragen van herindicaties bij uw Gemeente
  • Begeleiding van mensen met een PGB budget
  • Budgetbegeleiding van uw financiën, van uw PGB-budget en hulp bij verantwoording daarvan.
  • Aanvraag WMO indicatie bij uw gemeente
  • Verantwoorden van uw budget

Naast bovenstaande diensten kan Imazo bemiddelen bij geschillen tussen twee of meerdere personen. Imazo brengt mensen met elkaar in gesprek om gezamenlijk tot een oplossing van het geschil te komen, waar alle partijen zich in kunnen vinden. Het kan hier gaan om conflicten in een huwelijk, tussen werkgever en werknemer, tussen werknemers onderling, familieconflicten, burenconflicten en conflicten met overheidsinstanties.
Heeft u hulp nodig bij het omgaan met uw beperking of ziekte of met de beperking of ziekte van iemand in uw omgeving. Heeft u een hulpvraag over een probleem dat u ervaart? Imazo kan u verder op weg helpen door middel van coaching.

Doel van de hulpverlening

Wanneer een cliënt bij Imazo komt is het eerste doel om het probleem duidelijk te krijgen. Dit gebeurt door een open vraaggesprek tussen de cliënt en maatschappelijk werker. Wanneer het probleem duidelijk is wordt er een werkplan opgesteld. Door het volgen van dit werkplan en het voeren van ondersteunende gesprekken, krijgt de cliënt overzicht over het probleem. Vervolgens wordt er gewerkt aan het vormen van een oplossing voor het probleem. Imazo werkt oplossingsgericht, dit wil zeggen dat de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt benut worden. Samen met de maatschappelijk werker onderzoekt de cliënt over welke vaardigheden hij/zij al beschikt om zijn problemen op te lossen. Zo wordt de sleutel tot de oplossing van het probleem gevonden.

IMAZO Diensten

IMAZO Facebook  IMAZO Google+  IMAZO LinkedIn