Werkwijze

Soms bestaan er problemen waar u alleen niet meer uitkomt. Vaak helpt het om dan met iemand te praten die niet uit uw eigen directe omgeving komt. Maatschappelijk werkers zijn hulpverleners die opgeleid zijn om meer te bieden dan alleen luisteren. Door samen gesprekken te voeren wordt u geholpen bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem.
Voor u als hulpvrager, maar ook voor mij als hulpverlener is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan uw probleem op basis van wederzijds vertrouwen. In een eerste gesprek vertelt u waar u problemen mee heeft. Dan kijken we samen of u bij mij aan het juiste adres bent. Dit eerste gesprek is gratis. Als u bij mij op de juiste plek bent, stellen we een plan met doelen op. In de volgende gesprekken, die meestal een uur duren, gaan we met deze doelen aan de slag. De weg zal niet altijd makkelijk zijn, maar juist door over uw problemen te praten, zult u merken dat uw last al minder zwaar wordt.

Missie

IMAZO streeft naar een gezond sociaal klimaat in de samenleving. Imazo wil door haar diensten bijdragen aan het verbeteren van de participatie van (kwetsbare) mensen en (kwetsbare) groepen in de samenleving.
Imazo zet zich in om:

  • sociaal isolement en achterstandssituaties te voorkomen
  • sociale integratie en participatie aan te moedigen
  • samen met de cliënt naar oplossingen te zoeken voor diens probleem

Visie

Imazo is een organisatie die welzijnsbreed mensen ondersteunt bij het participeren in de maatschappij.
Imazo is een praktijk voor maatschappelijk werk, waar vanuit persoonlijke overtuiging gewerkt wordt vanuit de benaderingswijze van het oplossingsgericht werken middels de methodiek van de presentiebenadering. De praktijk is volledig ingericht vanuit deze visie. Er wordt gewerkt aan een goede dienstverlening, waarin de verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat en de cliënt zijn krachten gebruikt om oplossingen te bereiken. Er wordt systeemgericht gewerkt: dit betekent dat de cliënt gezien wordt als individu van een gezin, het gezin is onderdeel van een familie en van een buurt. Zij vormen de hulpbronnen die mee vorm geven aan de oplossing. Imazo volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en past de dienstverlening door middel van vernieuwing hierop aan. Imazo wil aansluiten, zowel bij de diverse ontwikkelingen in de samenleving als bij de cliënt. Deze weet zelf het beste welk probleem ervaren wordt en welke oplossing het best bij zijn of haar situatie past.

IMAZO Werkwijze

IMAZO Facebook  IMAZO Google+  IMAZO LinkedIn